Ervaringen van opdrachtgevers / cliënten:


Ik heb Nanda ervaren als een hele prettige coach gedurende een traject waaraan ik met de nodige reserves begon… Ze is in staat je mee te nemen, gedachten in je op te roepen en te corrigeren en om op een vriendelijke en deskundige wijze je te motiveren om met jezelf in gesprek te gaan. Ik wil graag Nanda als coach aanbevelen, ze is deskundig en bovenal een ‘mensenmens!’
Maarke Swijnenburg, Operationeel manager bij Navobi – 24 september 2019

 

Nanda weet op een prettige en prikkelende manier een spiegel voor te houden. Met name ‘t Insights Discovery Profiel en de Voice Dialogue methode waren helpend in mijn proces. Het profiel geeft inzicht in je persoonlijkheid en werkstijl. Daarbij benadrukt Nanda dat een dergelijk profiel voorkeursgedrag aangeeft, m.a.w. je bént het profiel niet. De Voice Dialogue geeft inzicht in je innerlijke stemmen, wat heel verhelderend kan werken. Nanda ondersteunt hierbij door te leren deze innerlijke stemmen te herkennen, erkennen en van daaruit bewuste keuzes te maken. Tot slot leggen de opdrachten die Nanda meegeeft bepaalde (gedachten)patronen bloot, waarmee je vervolgens aan de slag kan gaan.
Femke Jonker, Specialist WMO bij Bender – 13 september 2019

Nanda heeft mij tijdens het coachingstraject geholpen om mijn grenzen aan te kunnen geven en mijn kwaliteiten nog beter in te zetten. Dit door mij een spiegel voor te houden, huiswerkopdrachten mee te geven en mijn gedachten te leren ombuigen kan ik nu beter omgaan met bepaalde situaties. Zij heeft mij tools meegegeven die ik in het dagelijkse leven kan gebruiken. Hier ben ik haar erg dankbaar voor!
Asma Barrou, Opleidingsassistent bij Bender – 25 juni 2019

 

Nanda heeft op een zeer prettige en deskundige wijze een van mijn teams gecoached. Sterk in het inspelen op de groepsprocessen, respectvol, betrokken en vaardig in complexe situaties . Ik beveel Nanda van harte aan!
Margreeth Eggens, Manager Revalidatie en Advies, Koninklijke Visio Apeldoorn en Hoogeveen – 21 februari 2019

 

Met de inzet van WERK EN U is de onderlinge samenwerking in ons team verbeterd. We begrijpen elkaar nu beter en weten dat en hoe we zaken beter met elkaar kunnen bespreken, als we merken dat iets niet lekker loopt. Op basis van de gekozen aanpak zijn we met individuele coaching en coaching als team nu weer in staat om ons te richten op het behalen van resultaten!
Danny Meinema, Hoofd ICT bij ROC van Twente – 27 augustus 2018

 

Nanda heeft ons team groepsgewijs en individueel begeleid. Het resultaat is dat de collega’s elkaar beter hebben leren kennen en een sterkere binding met elkaar hebben gekregen. Ze hebben inzicht gekregen hoe het team zich kan ontwikkelen en wat hun eigen aandeel daarin is. Daarnaast zijn ze zich meer bewust van de kwaliteiten en valkuilen en kunnen hier daarom effectiever gebruik van maken. Ze hebben ook inzicht gekregen in de behoeften en drijfveren van elkaar.
Inge van Dillen – Kemperman, Teammanager bij ROC van Twente – 17 mei 2018

 

Nanda is een warme, betrokken en vooral professionele coach met kennis van zaken. Vooral de praktische benadering die ze hanteert, werkte voor mij erg goed. Door middel van voorlichting en huiswerkopdrachten heeft ze mij o.a. inzicht gegeven in mijn gedachten- en gedragspatronen. Ik heb geleerd om belemmerende gedachten om te buigen naar meer positieve gedachten die helpend zijn. Daarnaast heb ik handvatten gekregen om ongezonde stress te voorkomen en te verminderen. Dankzij het coachingstraject bij Nanda ben ik in staat om op het werk mijn grenzen te bewaken en mijn agenda beter te beheren waardoor ik overzicht behoud. Kortom, ik kan mijn werk beter uitvoeren. Daar ben ik haar ontzettend dankbaar voor!
Esther Withaar, Specialist Wmo/Jeugd bij SCIOPENG – 12 maart 2018

 

Nanda is een prettige persoonlijkheid en een gedreven coach. Ze heeft mij op een rustige en effectieve wijze een spiegel voorgehouden en praktische tools aangereikt om werkdruk en stress het hoofd te bieden.
Jeroen Kiepman, Controller bij SCIOPENG – 15 januari 2018

 

Nanda is een hele prettige, nuchtere en warme vrouw die coachingstrajecten op maat aanbiedt, geen coach die alleen maar volgens het boekje werkt. Op een hele menselijke wijze (met humor) voelt ze goed aan wat wel en niet bij iemand past. Door de spiegel voor te houden en oprechte aanmoediging hebben we een toekomstbestendige basis gecreëerd waarmee ik werk en prive duurzaam in kan zetten, en heb ik geleerd om mijn eigen regie te pakken.
IT Business Consultant bij Topicus – 16 december 2017

 

Wij hebben Nanda Dolman nu twee jaar als intervisor meegemaakt en willen graag vertellen over onze ervaringen. Nanda is iemand bij wie je je direct thuis voelt, omdat zij aan de ene kant de kunst verstaat om op het juiste moment zaken aan te geven, maar aan de andere kant ook aanvoelt wanneer zij alleen moet luisteren. De manier waarop Nanda dingen aangeeft is erg prettig, waarbij zij de ander steeds in haar/zijn waarde laat. Op een natuurlijke, bescheiden manier weet zij een sfeer te creëren die zo veilig is dat het voor ons steeds makkelijker is om gevoelige onderwerpen te bespreken. De tips en adviezen zijn nuttig en bruikbaar.
Medewerkers van het loopbaancentrum/ROC van Twente – 14 september 2017

 

Ik heb Nanda leren kennen als iemand die erg betrokken is en zich echt verdiept in de persoon die ze tegenover zich heeft. Zelf ben ik techneut in hart en nieren en ik had een leuke klik met Nanda. Top!
Bert Kortenbach, Software Engineer bij RBK Automatisering BV – 4 juli 2017

 

De afgelopen maanden hebben de teammanagers van de branche ICT van het ROC van Twente een traject doorlopen om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Daarbij hadden we het doel als managementteam meer leiderschap te tonen en in onze branche de docententeams van de verschillende locaties gezamenlijk en met visie te laten groeien. In dat traject heeft Nanda Dolman ons zeer professioneel begeleid. Door haar analyse, interventies en feedback zijn we een hechter managementteam geworden. Haar observaties zijn scherp en ze zet haar coachende vaardigheden doelgericht in. We hebben daardoor ervaren hoe het is om niet te oordelen, elkaars kwaliteiten te benutten en te vertrouwen op elkaar. De samenwerking en het belang van onze directe collega’s staat nu voorop.Door het succes van het traject en de begeleiding door Nanda is de opbrengst van ons gezamenlijk werk veel meer geworden dan de optelsom der delen. We delen onze successen en ondersteunen elkaar sedertdien omdat we beseffen dat de kwaliteit van ieders werk beter wordt door de veranderingen in ons gedrag. Het proces van ‘samenwerken omdat we het willen’ is dankzij Nanda uitstekend verlopen en het zal zich in de toekomst blijven ontwikkelen.
Jaap Neutkens MA, Teammanager ICT Hengelo, ROC van Twente – 27 juni 2017

 

Ik heb een individueel coachtraject gevolgd bij Nanda omdat ik vast liep in mijn loopbaan. Het voelde vanaf het eerste telefonisch contact goed en vertrouwd aan. Mijn negatieve zelfbeeld is dankzij Nanda veranderd. Nanda heeft mij bewust gemaakt van mijn kwaliteiten en dat heeft mijn zelfvertrouwen goed gedaan. Nanda heeft me geholpen om mijn doelen te bereiken op een manier die bij mij past. Het resultaat van het coachtraject is dat ik mijn kwaliteiten waardeer en dat ik weet wat mijn valkuilen zijn. Ik heb het traject als zeer positief ervaren en het heeft zelfs geresulteerd in een nieuwe baan. 
Administratief medewerkster, ROC van Twente – 31 mei 2017 

 

Nanda is een hele goede gesprekspartner en coach. Nanda weet op een hele prettige en vooral praktijkgerichte wijze de juiste handvatten aan te bieden om alle facetten van je werk beter te kunnen uitoefenen. Ik heb Nanda ervaren als een professional die weet waar ze over praat en een brede kennis van diverse branches heeft, zodat zij voor alle soorten professionals een toegevoegde waarde kan leveren.
Stéphanie Heijtlager, Advocaat, WVO Advocaten – 18 januari 2017

 

Het werd teveel, misverstanden op het werk, miscommunicatie met leidinggevenden, niet gehoord worden, advocaten enzovoorts. Een burn-out. En toen kwam Nanda op mijn pad, via de bedrijfsarts. Doordat je op dat moment volledig de weg kwijt bent, is het erg nodig dat iemand (denkbeeldig) je hand vastpakt en begeleid. Dit deed Nanda door me er bewust van te laten worden wat er nu precies met je gebeurt en hoe dit om te zetten is. Door simpelweg voor- en nadelen naast elkaar te leggen en negatieve gedachten in positieve acties te om te zetten, heeft ze me weer terug in mijn kracht gezet. Ik ben je zeker enorm dankbaar! Dank je wel!
Heidi Harmsen, Office Manager, IMS – 26 september 2016

 

Nanda Dolman heeft de training ” Ondernemend werken in de zorg” verzorgd voor 6 teams van medewerkers van dagactiviteitencentra van De Lichtenvoorde. De lesinhoud heeft Nanda ontwikkeld, en sloot goed aan bij de vraag. De manier waarop zij de training gaf was helder en deskundig. Ze luisterde goed naar de medewerkers en paste haar lesinhoud, daar waar nodig, aan, was overtuigend en ook in staat om medewerkers over de streep te trekken. De opbrengst van de training is dat medewerkers in staat zijn hun onderneming of product op overtuigende manier en goed onderbouwd, op de markt te brengen. Wij gaan graag met de volgende training met haar in zee.
Elma Renken, teammanager, de Lichtenvoorde – 11 januari 2016

 

Na wederom in het werk te veel hooi op mijn vork te hebben genomen ben ik via de bedrijfsarts bij Nanda terecht gekomen. Nanda heeft in korte tijd mijn vertrouwen gewonnen door met me mee te gaan op alle zijsporen die ik bewandelde, om op zeker moment samen terug te gaan naar het door haar uitgezette pad. Bij andere coaches/psychologen kreeg ik nooit het idee dat ze meegingen, ze lieten mij mijn gang gaan en riépen me na verloop van tijd terug. Ook de thuis-opdrachten die ik van Nanda meekreeg waren van dien aard dat ik er direct iets mee kon. Mijn zelfinzicht werd daardoor sterk verbeterd. Tijdens de coachingsgesprekken wist Nanda met een scala aan praktische voorbeelden mijn aandacht te pakken. Vooral het ‘drie-gesprek’ was voor mij een bijzondere ervaring. In gesprek gaan met jezelf en je eigen twee tegenpolen. Bizar maar heel indrukwekkend en leerzaam. Nog steeds grijp ik terug op een goed gesprek met mezelf: wie zit er aan het stuur! Daarnaast heeft Nanda mij allerlei keuzemomenten laten ervaren, waarvan ik niet begreep dat dat keuzemomenten waren. Kiezen wat het dichtst bij jezelf ligt en waar je achter kan staan. Met behulp van haar coaching heb ik mijn werkzaamheden anders dan voorheen weer volledig op kunnen pakken en merken collega’s en klanten dat ik anders met mijn werk om ga. Nog steeds grijp ik terug op de praktische voorbeelden die Nanda aangedragen heeft en heb daar op beslismomenten veel aan. Nanda heeft voor elkaar gekregen dat ik er nu vertrouwen in heb niet weer af te glijden naar oude routines en fouten. Dit komt door haar professionele aanpak, aangevuld met haar persoonlijkheid.
Michiel van Gerwen, Consultant bij SOMtoday – 13 december 2015

 

Nanda heeft mij een aantal maanden gecoached op het werk. Ik was bij haar meteen op mijn gemak. Ze heeft me laten kennismaken met verschillende kanten van mezelf! Met diverse opdrachten, heb ik meer inzicht in mijn persoon en functioneren gekregen. Met haar tips en adviezen ga ik de komende tijd zeker aan de slag! Dank voor de fijne samenwerking!
Susan Kolkman, Beleidsadviseur team Sociaal Beleid bij Gemeente Lingewaard   – 29 juli 2015

 

In 2013 heb ik Nanda benaderd met de vraag of zij een workshop Effectief en Efficiënt werken voor onze Stichting De Passerel wilde verzorgen. Zij heeft deze opdracht heel serieus opgepakt en vorm gegeven. Daarbij heeft zij zich goed laten informeren, hoe onze medewerkers werken en waar de pijnpunten op de werkvloer liggen. Nanda heeft de workshop nu een paar keer gegeven en deelnemers zijn er zeer enthousiast over. Ze krijgen een spiegel voorgehouden en leren keuzes te maken. Nanda let er ook tijdens de workshop op dat ze goed aan blijft sluiten bij de behoefte van de deelnemers en past zo nodig werkvormen en thema’s aan. Deelnemers geven aan echt iets te hebben gehad aan wat zij in de workshop geleerd hebben.Daarnaast heeft Nanda een rustige en fijne persoonlijkheid. 
Evelien Tuinman, Consulent Opleiden & Ontwikkelen bij St. De Passerel – 1 april 2015

 

Nanda Dolman heeft op onze basisschool een teamtraject rond communicatie gedaan. Door het creëren van een veilige situatie hebben mensen zich kwetsbaar durven opstellen en is de training zeer zinvol geweest. De integriteit waarmee Nanda de training leidde was daarin een doorslaggevende factor. Verder werd er flexibel omgesprongen met de inhoud, waarnodig werd die bijgesteld en werd er gebruik gemaakt van de volle rugzak met kennis die Nanda tot haar beschikking heeft. Ik kan haar aanbevelen aan elke organisatie die iets met het verbeteren van de onderlinge communicatie, bewustwording van teamrollen en professionele cultuur wil.

Irma Veenhuizen, directeur basisschool De Vuurvogel – 12 november 2014

 

Nanda gaf mij inzicht in de energielekken en de soms negatieve gedachten die ik had. Ik ben me ook bewust geworden van de verschillende rollen die ik in mijn leven heb (zowel werk als privé) en hoeveel tijd deze kosten. Ik neem nu bewust meer tijd voor mijzelf en vraag tevens hulp aan anderen. Ik ben blij met de gesprekken met Nanda omdat ze mij inzicht gaf in mijn eigen kwaliteiten en leerde hierop te vertrouwen. Hierdoor kan ik beter bij mezelf blijven. Doordat mijn zelfvertrouwen toenam zijn ook mijn emoties beter beheersbaar.
Ingrid Rijsman, docent bij de opleiding Sociaal Cultureel Werk, ROC van Twente – 9 oktober 2014

 

Nanda heeft mij in een individueel coachtraject geholpen om mijn kwaliteiten te leren kennen en te waarderen en om mijn valkuilen en belemmeringen om te zetten in mogelijkheden. Zij deed dit door mij in verschillende situaties een spiegel voor te houden en d.m.v. oefeningen mij bewust te maken van mijn krachten en kwetsbaarheden. Vervolgens gaf ze mij handvatten en tips die mij hielpen om anders met situaties om te gaan. Als laatste voorzag ze mij van tips en middelen om deze veranderingen te borgen. Ik heb het coachtraject met Nanda als zeer positief ervaren, ze wist een rustige en vertrouwde sfeer te creëren waarin ik veel kon leren.
Evelien van den Berg, Gegevensbeheerder basisregistraties, gemeente Lingewaard – 10 juli 2014

 

Wat mij het meeste bij is gebleven van de sessies met Nanda is dat ik merk dat ik vooral bezig ben een andere mindset te creëren. Veel patronen en gedragskenmerken van mij, die mij in het verleden hebben geholpen om het (werk)leven aan te kunnen blijken nu minder goed te werken. Tijdens de sessies zijn er andere kanten van mij aangeboord die nu meer tot hun recht mogen komen om zo weer balans in het werk te krijgen. Het is voor mij heel goed geweest om een spiegel voorgehouden te hebben gekregen door Nanda. Zij stelde mij vaak de juiste vragen waar ik dan thuis mee aan de slag kon en dat verder op me heb kunnen laten inwerken. De balans in de gesprekken tussen inzicht, inhoud en het praktisch bezig zijn vond ik erg fijn. De Voice Dialogue sessie en de treffende samenvatting die Nanda daarvan heeft gegeven, maakt dat ik me nu veel bewuster ben welke kant ik van mezelf aanspreek als ik bezig ben. Ik ben er nog niet, zal mijn leven lang blijven leren, maar leren is leuk! 
Hanneke Tijssen-Bosma, Psychomotorisch therapeut / bewegingsagoog, Visio – 4 juli 2014

 

Ik heb Nanda Dolman-Hes leren kennen in haar rol als coach. Nanda inspireerde en motiveerde mij om al wat ik van haar aangereikt en geleerd heb ook direct in de dagelijkse praktijk toe te passen. Zij was door haar deskundigheid en ervaring in staat om de theorie te laten leven waardoor het bijna eenvoudig was om het te vertalen naar toepassingsmogelijkheden op de werkvloer.  Haar betrokken en enthousiaste wijze van coaching heeft mij veel gebracht. Al met al heb ik met veel genoegen de coaching sessies gevolgd en ben ik enthousiast om het geleerde in praktijk te brengen. De eerste resultaten kan ik al bijschrijven! 
Ingo Gigengack, Hoofd Personeels- en Salarisadministratie, ROC van Twente – 29 mei 2014

 

Nanda heeft een medewerker begeleid die met stressklachten dreigde langdurig uit te vallen. Deze individuele coaching is erg goed en professioneel gedaan. Ik heb Nanda leren kennen als een prettige en rustige gesprekspartner en een bekwame coach. 
Maud ter Mors, Manager personnel en organisation at Yamada Europe – 23 september 2013

 

Nanda Dolman heeft bij de gemeente Raalte een groepstraining verzorgd met als thema: “Ontdek de kracht in jezelf / denk je sterk.” Een training op maat waarbij de wensen en doelen van de deelnemers op de eerste plaats stonden. In vier sessies hebben wij op een zeer intensieve manier de materie ons eigen gemaakt. Dit betrof de theorie, samen met veel praktijk voorbeelden en oefenopdrachten.  De professionaliteit, betrokkenheid en mensgerichte aanpak van Nanda heeft als een katalysator gefungeerd voor het creëren van vertrouwen binnen de groep waardoor wij optimaal onze gevoelens konden uiten. De opbouw en inhoud van de trainingen waren afgestemd op onze behoeften. Uiteraard is het nu onze taak de praktische tips en trucs die wij tijdens deze sessies hebben meegekregen, een deel van ons dagelijks leven te maken. Een training die ik zeker zou aanbevelen en die een zeer hoog rendement kent. 
Farzana van Zuilekom-Taraporewalla, eenheid realisatie/team samenleving, gemeente Raalte – 8 september 2013

 

Een individueel coachtraject van Nanda genoten, die goed en vertrouwd aanvoelde, waarin zij mij maatadviezen gaf die pasten bij de situatie en ook handvaten heeft gegeven voor de borging. Bedankt! 
Judith Harmelink, adviseur en beleidsmedewerker informatievoorziening, coördinator automatisering en gegevensbeheer, gemeente Lingewaard-3 mei 2013

 

Nanda heeft bij de gemeente Hengelo teamcoaching verzorgd aan een team van leerplichtambtenaren, rmc-trajectbegeleiders en administratieve ondersteuners. Doel van deze training was om tot een effectievere en efficiëntere onderlinge samenwerking te komen, en daarmee de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. In haar rol als coach is Nanda sterk in het spiegelen op gevoel en gedrag, maar ook scherp met haar vraagstelling. Nanda heeft het personeel in 3 bijeenkomsten een aantal zeer praktische handvatten aangereikt. Zij heeft een positieve aftrap gegeven, nu is het aan ons team om alle neuzen dezelfde kant te houden en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten.
Leo Belshof, teamleider, gemeente Hengelo – 29 juni 2012