Intervisie: Bevorderen van deskundigheid en kruisbestuiving

Lopen uw medewerkers tegen persoonlijke en/of functiegebonden vraagstukken aan? Zijn er knelpunten in de werksituatie of missen ze essentiële deskundigheid in hun vakgebied? Zou het niet fijn zijn als uw medewerkers leren van en met elkaar? Mist u een procesbegeleider, zodat de medewerkers zich bij het bespreken van een casus zich vooral op de inhoud kunnen richten?

Wij organiseren intervisiebijeenkomsten die het deskundigheidsniveau, de samenwerking en de communicatie binnen uw team of organisatie sterk verbeteren. Daarnaast vindt ook nog de nodige kruisbestuiving plaats!

Benutten van deskundigheid intern

Tijdens de bijeenkomsten zorgen wij ervoor dat uw medewerkers actief met elkaar meedenken. Wij begeleiden het proces en zorgen dat de al aanwezige deskundigheid breder wordt benut.

Medewerkers doen onderling een beroep op collega’s door persoons- en functiegebonden vraagstukken (knelpunten) uit de eigen werksituatie voor te leggen. Collega’s denken mee door het stellen van gerichte vragen waar een medewerker mee aan de slag kan. De medewerker krijgt hierdoor inzicht in het probleem en weet hoe het probleem kan worden aangepakt of een eerste stap gezet kan worden.Leren van andermans ervaring

Intervisie WERK EN UDoor de ervaringen van anderen leren medewerkers kijken vanuit een andere invalshoek. Hierdoor krijgen ze nieuwe, onverwachte inzichten die een ander licht laten schijnen op problemen. Dit zorgt voor mogelijkheden om te leren en te verbeteren.
Het samen nadenken over vraagstukken en het zoeken naar mogelijkheden schept een collegiale band. Een band waardoor medewerkers elkaar vaker gaan bevragen wat de kwaliteit van het werk verder bevordert. Ook het geven van feedback over en weer zal hierdoor toenemen.

Op een vast moment kunnen uw medewerkers in alle rust en vertrouwen met elkaar praten. Vooraf maken we duidelijke leerdoelafspraken met elkaar en alle informatie blijft in het vertrouwelijke kader van de intervisie.

Werken aan individuele doelen

Bij de intervisies hebben wij oog voor het individu. Wij ondersteunen daarom ook de individuele doelen van medewerkers.

Hierbij valt te denken aan:

  • persoonlijke deskundigheidsbevordering
  • het door reflectie afstand leren nemen van de eigen positie en manier van werken
  • bewustwording van de eigen invloed en de eigen positie
  • collegiale ondersteuning en inspiratie

Ben u nieuwsgierig geworden wat wij voor uw team of organisatie kunnen betekenen?
Bel dan  06 23 20 54 11 of vul onderstaand contactformulier in.
Wij nemen z.s.m. contact met u op.