Voice Dialoque, het psychologische model

Voice Dialogue bestaat uit een uitgebreide en heldere psychologische theorie, de Psychology of Selves, ofwel de psychologie van de ikken. Deze theorie beschrijft hoe mensen gestuurd worden door verschillende en vaak tegenstrijdige interne kanten, ook wel subpersonen genoemd. Sommige van die kanten zijn dagelijks in ons aan het woord en hebben veel invloed op hoe we ons gedragen.

Zo hebben veel mensen bijvoorbeeld een stevige perfectionist of een drammer in zichzelf ontwikkeld. Andere kanten zijn in de loop van onze ontwikkeling op de achtergrond en zelfs verstoten geraakt. Elke subpersoon heeft een eigen stem, eigen verlangens of angsten en elke subpersoon heeft een belangrijke en vaak beschermende functie in ons leven.

De theorie beschrijft hoe deze verschillende kanten tot ontwikkeling zijn gekomen en wat hun functie en betekenis is. Deze visie is beschreven in het boek “Ik (k)en mijn Ikken”. Ontdek andere kanten van jezelf met Voice Dialogue door Judith Budde, Karin Brugman en Berry Collewijn.

De Voice Dialogue methode

Naast het psychologische model kent Voice Dialogue ook een methode om met die kanten te werken. De Voice Dialogue begeleider gaat als het ware letterlijk in gesprek met de verschillende kanten of stemmen van de cliënt. De innerlijke Ikken die bij de vraag van de cliënt betrokken zijn, komen één voor één aan het woord, allemaal op een eigen plek in de ruimte. Dat stelt de cliënt in staat zijn innerlijke krachtenveld goed te leren kennen en zichzelf, inclusief al die kanten, beter aan te sturen.

Zo kan een manager die op het werk steeds dichtklapt wanneer hij een presentatie moet houden, ontdekken met welke kant (subpersoon) in hemzelf die reactie te maken heeft. En hij kan ontdekken welke andere delen hij in zichzelf kan aanspreken of ontwikkelen om beter met de situatie om te gaan. Voice Dialogue is een avontuurlijke en niet-oordelende methode die leidt tot diepgaande inzichten en blijvende resultaten.


Bent u nieuwsgierig geworden wat wij met de Voice Dialogue methode voor u of uw organisatie kunnen betekenen?
Neemt u dan gerust contact op.