Grip op uw organisatie

Organisatieadvies van WERK EN U- Hoe organiseer jij verandering?Het opzetten van een missie of een visie, het uitwerken van doelstellingen, de interne kernwaarden. Stuk voor stuk belangrijke zaken die allemaal aandacht vragen en even belangrijk zijn. U wilt immers dat uw medewerkers kansen zien, kansen benutten en daar waarde aan toevoegen.

Denk ook aan de implementatie van die nieuwe visie, de groei van de organisatie, concurreren met de markt of andere organisatieveranderingen. Hoe vlieg je dat aan, wat is de meest effectieve wijze van communiceren, waar verwacht je weerstand en hoe kunnen uw medewerkers weer floreren?

Inzicht in het geheel en bestaande patronen

Een organisatie bestaat vaak uit een heel systeem van medewerkers, teams, ondersteunende diensten, leidinggevenden en MT-leden met allemaal weer andere kwaliteiten, valkuilen en voorkeursgedrag. De kern van systeembenadering is dat er naar het grotere geheel wordt gekeken en naar de samenhang van de onderdelen van het systeem. De werkelijkheid wordt benaderd als complex, meerdimensionaal en dynamisch. Problemen hebben meestal dieperliggende oorzaken en ‘oplossingen’ zijn vaak niet meer dan symptoombestrijding.

Organisatieadvies WERK EN U- Je kunt de wind niet veranderen...

Juist omdat u uw organisatie of team door en door kent, kan de valkuil ontstaan dat u ‘ingezogen’ wordt in dit systeem. Bestaande patronen zijn dan lastig te doorzien en/of te doorbreken. In dat geval kan het verstandig zijn om een externe in te schakelen om mee te kijken in de keuken van de organisatie. Voor een gedegen analyse van het probleem, het stellen van de vraag achter de vraag en een kritische blik van buiten. Door te sparren over hetgeen zich voordoet, de belemmerende factoren en vaste patronen te doorzien en vooral te kijken naar verbetermogelijkheden die constructief en blijvend zijn.

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?
Bel dan  06 23 20 54 11 of vul onderstaand contactformulier in.
Wij nemen z.s.m. contact met u op.