Teamcoaching: Samen meer bereiken

Blijven de resultaten van uw team achter? Wordt er binnen uw team niet effectief samengewerkt of gecommuniceerd? Is er gedoe onderling? Laat WERK EN U u ondersteunen met het coachen van uw team.

Teamcoaching haalt de kwaliteiten in uw team omhoog en zorgt dat de deelnemers effectief kunnen omgaan met elkaar en de veranderende omstandigheden van alledag, wat u weer terug kunt zien in de resultaten! Uiteraard wordt ook u hier intensief bij begeleid en betrokken.

Transparante teamcoaching

In een aantal coachsessies (soms is een tweedaagse als aftrap wenselijk), gaan we aan de slag met de groepsdynamiek binnen uw team. Alle knelpunten die teamontwikkeling in de weg kunnen staan, zoals onderlinge irritaties, een gebrek aan samenwerking en mogelijke “onderstroom”, komen in onze transparante sessies helder aan het licht. Teamcoaching is een weerspiegeling van de dagelijkse realiteit, maar dan met de handvatten om verder te ontwikkelen en de belemmerende patronen los te kunnen laten. Op naar die “stip aan de horizon!”

Inzicht en een praktijkgerichte aanpak

Teamcoaching van WERK EN UAan de hand van o.a. systemisch en oplossingsgericht werken, verschaffen we op een levende en effectieve wijze inzichten in de onderlinge reflectie, hindernissen, belemmerende patronen en hulpbronnen binnen uw team en de relatie tot het gezamenlijke doel.

Op een constructieve, dynamische en praktische wijze worden ondoorzichtige zaken zichtbaar in beeld gebracht, waaronder:

 • Wie staan er op de voor- en wie op de achtergrond?
 • Welke patronen houden de situatie in stand?
 • Hoe wordt er met elkaar gecommuniceerd en wat is het effect daarvan op de ander?
 • Wat zijn de regels en de onuitgesproken regels (normen, waarden en overtuigingen)?
 • Zijn er ‘eilanden’ in het team en hoe beïnvloeden die het team als geheel?

Met bovenstaande informatie krijgt uw team inzicht in interactieve processen zodat iedereen weet welk gedrag leidt tot het gewenste resultaat. Hierbij valt te denken aan het verder professionaliseren van de interactie (samenwerking, communicatie, besluitvorming) en het bevorderen van eigenaarschap. Uiteraard stemmen we de interventies af op uw vraag als opdrachtgever.

‘WERK EN U houdt van een praktijkgerichte aanpak in het hier en nu’

Verbinden van kwaliteiten

Elke medewerker heeft zijn of haar eigen kennis en professionele vaardigheden. In de teamcoaching kijken wij hoe de kwaliteiten van elke medewerker kunnen bijdragen aan het teambelang. Dit geeft uw medewerkers energie waardoor de intrinsieke motivatie stijgt. Uw team komt “in the flow.”

Door creatief gebruik te maken van onderlinge verschillen ontstaat er synergie binnen uw team. Hierdoor steunen medewerkers elkaar en gunnen ze elkaar wat. Dit leidt weer tot een inspirerende samenwerking die het werkplezier sterk bevordert. Teamcoaching helpt om synergie in uw team te creëren of te herstellen.

‘Het geheel is meer dan de som der delen (1+1=3)’

Uw team na de teamcoaching

Borging van het geleerde is voor ons een must. Bij enige stress vallen de meeste mensen immers weer terug in oude patronen met oud (vaak niet helpend) gedrag. Daarom besteden wij hier veel zorg en aandacht aan. Uw team heeft constructief haar kracht ontdekt waardoor deze minder snel terugvalt qua ontwikkeling als de situatie verandert. Ze kunnen nu immers vertrouwen op elkaars kunnen!

Teamcoaching en de resultatenHieronder staan een aantal voorbeelden van thema’s waar winst valt te behalen.

Uw medewerkers:

 • hebben een duidelijk beeld van de gewenste situatie (visie en doelstellingen)
 • nemen verantwoordelijkheid voor eigen (elkaars) gedrag
 • stellen het groepsbelang boven het individueel belang
 • laten collega’s feedback geven op hun doen en laten (en stimuleren dit zelfs)
 • zijn zich bewust van de effecten van hun eigen gedrag op elkaar
 • grijpen meteen in bij ineffectief denken en doen
 • weten proactief, positief en toekomstgericht mee te denken en te handelen
 • accepteren verschillen van de ander en zetten deze juist in om alle kracht uit het team te halen.

Wilt u weten wat wij voor uw team kunnen betekenen?
Bel dan  06 23 20 54 11 of vul onderstaand contactformulier in.
Wij nemen z.s.m. contact met u op.