Oplossingsgericht Werken

Oplossingsgericht Werken is een effectieve en praktische aanpak voor positieve verandering bij individuen, teams en organisaties. Een kenmerkende uitspraak: ‘Als iets werkt, doe er meer van. Werkt het niet, doe iets anders.’ Deze manier van benaderen en begeleiden gaat ervan uit dat de hulpbronnen en vermogens om tot de oplossing te komen zich altijd in de mens of de organisatie zelf bevinden. De focus ligt op oplossingen in plaats van op problemen, op de toekomst in plaats van op het verleden en op wat goed gaat in plaats van op wat fout gaat.

Nagaan wat werkt

De methodiek is gebaseerd op de gedachte dat iedereen alle mogelijkheden tot oplossingen al in zich heeft. Alleen heeft degene op het moment dat het probleem zich voordoet geen toegang tot die oplossingen. De bijdrage als coach zit dan ook in het gericht stellen van vragen, die de ander helpen om zelf oplossingen te formuleren. Of, anders gezegd, er achter te komen wat voor hem of haar werkt.


Oplossingsgericht Werken - richt je op deuren

Alles waar je je op focust groeit!

Uit onderzoek blijkt dat het denken in termen van tekorten en zwakten niet werkt. Voor iedere persoon ligt de grootste mogelijkheid tot ontwikkeling op het gebied van zijn of haar kwaliteiten. Je leert weinig over excelleren door falen te bestuderen. En daarbij, alles waar je je op focust groeit. Laat het dan maar de kwaliteiten zijn die groeien!

Deze andere manier van kijken heeft een aantal voordelen. Zo geeft het gericht zijn op de toekomst meer energie en het motiveert om stappen te zetten. De oplossing is zelf geformuleerd en sluit dus aan bij de eigen beleving. Doordat er eerst met kleine stappen gewerkt wordt zijn er snel verbeteringen merkbaar. En doordat je niet eerst het probleem analyseert en dan pas tot oplossingen komt geeft het een sneller resultaat.

Oplossingsgericht Werken -stappen

Bent u nieuwsgierig geworden wat wij met oplossingsgericht werken voor u of uw organisatie kunnen betekenen?
Neemt u dan gerust contact op.